Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.183423 SAN
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối /
DDC 624.183423
Tác giả TT Bộ môn công trình bêtông cốt thép
Nhan đề Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / Bộ môn công trình bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 124 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Sàn sườn
Từ khóa tự do Cốt thép
Từ khóa tự do Bê tông
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02181-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
001580
0021
004A9EBECD2-C32D-43BC-A331-1CDEFF1CEE35
005202012101513
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c39,000
039|a20201210151323|bthuydh|c20200707151113|dthuydh|y20160901103526|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.183423|bSAN
110 |aBộ môn công trình bêtông cốt thép
245 |aSàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / |cBộ môn công trình bêtông cốt thép
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2008
300 |a124 tr. ; |c27 cm.
653 |aSàn sườn
653 |aCốt thép
653 |aBê tông
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02181-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/sansuonbetongcottheptoankhoi_2008/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02181 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 SAN Sách Tiếng Việt 1
2 TK02182 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 SAN Sách Tiếng Việt 2
3 TK02183 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 SAN Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1