Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
530 VÂT (3)
Vật lí đại cương :
DDC 530
Nhan đề Vật lí đại cương : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công nghiệp /. Tập 3, phần một, Quang học, Vật lí nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình...[et al.].
Lần xuất bản Tái bản lần thứ bảy
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quang học
Từ khóa tự do Vật lí hạt nhân
Từ khóa tự do Vật lí nguyên tử
Tác giả(bs) TT Ngô Phú An
Tác giả(bs) TT Lương Duyên Bình
Tác giả(bs) TT Lê Băng Sương
Tác giả(bs) TT Nguyễn Hữu Tăng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(210): GT68160-92, GT80008-23, GT81249-409
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK05725
000 00000nam#a2200000ua#4500
0015541
00211
004F7F5146B-9DFE-4B37-9EED-D3A113167A93
005201810170944
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c12.800
039|a20181017094421|blinhnm|c20181015163743|dhuongpt|y20170104093628|zthuctap2
082 |a530|bVÂT (3)
245 |aVật lí đại cương : |bDùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công nghiệp /. |nTập 3, phần một, |pQuang học, Vật lí nguyên tử và hạt nhân / |cLương Duyên Bình...[et al.].
250 |aTái bản lần thứ bảy
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2003
300 |a244tr. ; |c21cm.
653 |aQuang học
653 |aVật lí hạt nhân
653 |aVật lí nguyên tử
710|aNgô Phú An
710|aLương Duyên Bình
710|aLê Băng Sương
710|aNguyễn Hữu Tăng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(210): GT68160-92, GT80008-23, GT81249-409
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK05725
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/vatlyt3thumbimage.jpg
890|a211|b453|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05725 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 530 VÂT (3) Giáo trình 1
2 GT68160 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 2 Hạn trả:05-01-2019
3 GT68161 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 3 Hạn trả:06-06-2020
4 GT68162 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 4 Hạn trả:07-03-2019
5 GT68163 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 5 Hạn trả:05-06-2020
6 GT68164 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 6 Hạn trả:06-01-2020
7 GT68165 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 7 Hạn trả:08-03-2019
8 GT68166 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 8 Hạn trả:06-06-2019
9 GT68167 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 9 Hạn trả:06-03-2020
10 GT68168 Kho giáo trình - Tầng 5 530 VÂT (3) Giáo trình 10 Hạn trả:02-11-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22