Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
625.7 TIÊ
Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô :
DDC 625.7
Nhan đề Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô : Tiêu chuẩn Việt Nam - Tiêu chuẩn ngành GTVT
Lần xuất bản In lần thứ hai, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2000
Mô tả vật lý 184tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Đường ô tô
Từ khóa tự do Đường cao tốc
Từ khóa tự do Áo đường cứng
Từ khóa tự do Áo đường mềm
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02084-6
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(94): GT38863-956
000 00000nam#a2200000ua#4500
001547
00211
004D3281DE6-919F-4F38-BB75-3ED15FC72AD7
005201810170942
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c22000
039|a20181017093920|bthuctap1|c20181015161713|dhuongpt|y20160831145524|zlinhnm
082 |a625.7|bTIÊ
245 |aTiêu chuẩn thiết kế đường ô tô : |bTiêu chuẩn Việt Nam - Tiêu chuẩn ngành GTVT
250 |aIn lần thứ hai, có sửa đổi bổ sung
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2000
300 |a184tr. ; |c27cm.
653 |aĐường ô tô
653 |aĐường cao tốc
653 |aÁo đường cứng
653 |aÁo đường mềm
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02084-6
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(94): GT38863-956
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/tcthietkeduongoto 2004thumbimage.jpg
890|a97|b101
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02084 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 TIÊ Giáo trình 1
2 TK02085 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 TIÊ Giáo trình 2
3 TK02086 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 TIÊ Giáo trình 3
4 GT38863 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 4
5 GT38864 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 5
6 GT38865 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 6
7 GT38866 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 7
8 GT38867 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 8 Hạn trả:07-06-2019
9 GT38868 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 9 Hạn trả:10-06-2019
10 GT38869 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TIÊ Giáo trình 10 Hạn trả:08-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào