Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
628.3 TR - H
Xử lý nước thải đô thị /
DDC 628.3
Tác giả CN Trần Đức Hạ
Nhan đề Xử lý nước thải đô thị / PGS. TS. Trần Đức Hạ
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 341 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Khử trùng
Từ khóa tự do Xử lý bùn cặn
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(173): GT48722-96, GT48858-954, GT48990
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02033-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001542
00211
004DDA8A6A6-CD3F-42CD-B3BB-202BD7F0765F
005201810170927
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c60,000
039|a20181017092710|blinhnm|c20181015160557|dlinhnm|y20160831144005|zthanhpm
041 |aVie
082 |a628.3|bTR - H
100 |aTrần Đức Hạ|cPGS. TS.
245 |aXử lý nước thải đô thị / |cPGS. TS. Trần Đức Hạ
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a341 tr. ; |c27 cm.
653 |aKhử trùng
653 |aXử lý bùn cặn
653 |aXử lý nước thải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(173): GT48722-96, GT48858-954, GT48990
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02033-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/xlnuocthaidothithumbimage.jpg
890|a176|b299
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02033 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.3 TR - H Giáo trình 1
2 TK02034 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.3 TR - H Giáo trình 2
3 TK02035 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.3 TR - H Giáo trình 3
4 GT48722 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 4 Hạn trả:15-06-2020
5 GT48723 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 5
6 GT48724 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 6
7 GT48725 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 7 Hạn trả:08-06-2020
8 GT48726 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 8 Hạn trả:21-06-2018
9 GT48727 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 9
10 GT48728 Kho giáo trình - Tầng 5 628.3 TR - H Giáo trình 10 Hạn trả:31-08-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18 
Không có liên kết tài liệu số nào