Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
005.1 PH-T
Lập trình C# & Winform /
DDC 005.1
Tác giả CN Phạm Hữu Tùng
Nhan đề Lập trình C# & Winform / Phạm Hữu Tùng
Thông tin xuất bản H. : Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 316 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Net Framework
Từ khóa tự do Lập trình C#
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00059-61
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(294): GT01262-555
000 00000nam#a2200000ua#4500
00153
00211
0040325F728-B685-4C90-AD44-C587E9372DAC
005201812121550
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c90,000
039|a20181212154626|bthanhpm|c20181017090021|dthuygt|y20160824100256|zthanhpm
041 |aVie
082 |a005.1|bPH-T
100 |aPhạm Hữu Tùng
245 |aLập trình C# & Winform / |cPhạm Hữu Tùng
260 |aH. : |bKỹ thuật, |c2011
300 |a316 tr. ; |c27 cm.
653 |aNet Framework
653 |aLập trình C#
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00059-61
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(294): GT01262-555
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/laptrinhcvawinform2011/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a297|b77|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00059 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.1 PH - T Giáo trình 1
2 TK00060 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.1 PH - T Giáo trình 2
3 TK00061 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.1 PH - T Giáo trình 3
4 GT01262 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 4
5 GT01263 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 5
6 GT01264 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 6 Hạn trả:06-06-2020
7 GT01265 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 7 Hạn trả:31-10-2020
8 GT01266 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 8
9 GT01267 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 9
10 GT01268 Kho giáo trình - Tầng 5 005.1 PH - T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30