DDC 720
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Kiến trúc: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ GS.TS.KTS.NGƯT. Nguyễn Đức Thiềm
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2005
Mô tả vật lý 277 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc công cộng
Từ khóa tự do Kiến trúc công nghiệp
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(192): GT61495-686
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02030-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001525
00211
004B15FCF0C-9595-49F1-8EDE-F68D790C3BFE
005201810170926
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c46000
039|a20181017092658|blinhnm|c20181015160536|dlinhnm|y20160831104827|zhoadt
041 |aVie
082 |a720|bNG - T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cGS.TS.KTS.NGƯT
245 |aKiến trúc: |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ |cGS.TS.KTS.NGƯT. Nguyễn Đức Thiềm
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2005
300 |a277 tr. ; |c27 cm.
653 |aKiến trúc
653 |aKiến trúc công cộng
653 |aKiến trúc công nghiệp
653 |aKiến trúc nhà ở
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(192): GT61495-686
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02030-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/biasach/biakt_thiemthumbimage.jpg
890|a195|b885|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02030 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG - T Giáo trình 1
2 TK02031 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG - T Giáo trình 2
3 TK02032 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG - T Giáo trình 3
4 GT61495 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 4 Hạn trả:07-01-2019
5 GT61496 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 5 Hạn trả:02-01-2020
6 GT61497 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 6 Hạn trả:24-05-2019
7 GT61498 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 7 Hạn trả:21-02-2019
8 GT61499 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 8
9 GT61500 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 9 Hạn trả:25-01-2018
10 GT61501 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 10 Hạn trả:27-03-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20