Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
697.93 TR-C
Điều hòa không khí /
DDC 697.93
Tác giả CN Trần Ngọc Chấn
Nhan đề Điều hòa không khí / GS. TS. Trần Ngọc Chấn
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 580tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Nhiệt ẩm
Từ khóa tự do Điều hòa không khí
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05429-31
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(68): GT56412-79
000 00000nam#a2200000ua#4500
0015134
00211
00403C47A07-10D6-4C4E-A749-5C8613A9F5F7
005201810170946
008160608s2002 vm vie
0091 0
039|a20181017094647|blinhnm|c20181015163052|dhuongpt|y20161222152846|zthuctap2
082 |a697.93|bTR-C
100 |aTrần Ngọc Chấn
245 |aĐiều hòa không khí / |cGS. TS. Trần Ngọc Chấn
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a580tr. ; |c27cm.
653 |aNhiệt ẩm
653 |aĐiều hòa không khí
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05429-31
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(68): GT56412-79
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/dieuhoakhongkhithumbimage.jpg
890|a71|b144|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT56412 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 4 Hạn trả:25-08-2018
2 GT56413 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 5 Hạn trả:21-06-2019
3 GT56414 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 6 Hạn trả:13-06-2019
4 GT56415 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 7 Hạn trả:24-08-2019
5 GT56416 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 8 Hạn trả:05-06-2020
6 GT56417 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 9 Hạn trả:11-06-2020
7 GT56418 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 10 Hạn trả:08-06-2018
8 GT56419 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 11 Hạn trả:16-06-2018
9 GT56420 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 12 Hạn trả:10-06-2019
10 GT56421 Kho giáo trình - Tầng 5 697.93 TR-C Giáo trình 13 Hạn trả:21-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8