Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
621.4 LÊ-M
Giáo trình nhiệt kỹ thuật công trình:
DDC 621.4
Tác giả CN Lê Nguyên Minh
Nhan đề Giáo trình nhiệt kỹ thuật công trình: Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật công trình/ PGS. TS. Lê Nguyên Minh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 239 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Khí thực
Từ khóa tự do Khí lý tưởng
Từ khóa tự do Nhiệt động kỹ thuật
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(217): GT58825-9040, GT64702
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05382-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0015119
00211
0047B948026-C067-4E2D-A7AD-A82AC92A4C35
005201810170947
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c74.000
039|a20181017094734|blinhnm|c20181015163828|dhuongpt|y20161222093708|zthuctap2
082 |a621.4|bLÊ-M
100 |aLê Nguyên Minh
245 |aGiáo trình nhiệt kỹ thuật công trình: |bDùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật công trình/|cPGS. TS. Lê Nguyên Minh
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2013
300 |a239 tr. ; |c27 cm.
653 |aKhí thực
653 |aKhí lý tưởng
653 |aNhiệt động kỹ thuật
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(217): GT58825-9040, GT64702
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05382-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/giaotrinhnhietkythuatcongtrinhthumbimage.jpg
890|a220|b705|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT58849 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 28 Hạn trả:19-01-2019
2 GT58850 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 29 Hạn trả:24-02-2020
3 GT58851 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 30 Hạn trả:13-09-2019
4 GT58854 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 33
5 GT58852 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 31 Hạn trả:11-01-2019
6 GT58853 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 32 Hạn trả:05-01-2019
7 TK05382 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LÊ-M Giáo trình 1
8 TK05383 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LÊ-M Giáo trình 2
9 TK05384 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LÊ-M Giáo trình 3
10 GT58825 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LÊ-M Giáo trình 4 Hạn trả:04-03-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22