Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
628 LÊ-D
Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước /
DDC 628
Tác giả CN Lê Dung
Nhan đề Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước / Lê Dung
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 215tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Công trình thu nước
Từ khóa tự do Cấp thoát nước
Từ khóa tự do Trạm bơm
Từ khóa tự do Hệ thống cấp nước
Từ khóa tự do Hệ thống thoát nước
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02009-11
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(110): GT46809-918
000 00000nam#a2200000ua#4500
001509
00211
004104C3C36-DD3D-43CB-A8EB-B593B7F2124F
005201810170914
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c26000
039|a20181017091123|bhuongpt|c20181015163222|dhuongpt|y20160831102556|zanhnq
041 |aVie
082 |a628|bLÊ-D
100 |aLê Dung
245 |aCông trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước / |cLê Dung
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a215tr. ; |c27cm.
653 |aCông trình thu nước
653 |aCấp thoát nước
653 |aTrạm bơm
653|aHệ thống cấp nước
653|aHệ thống thoát nước
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02009-11
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(110): GT46809-918
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/contrinhthunuoctrambomcapthoatnuocthumbimage.jpg
890|a113|b185
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK02009 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 LÊ-D Giáo trình 1
2 TK02010 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 LÊ-D Giáo trình 2
3 TK02011 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 LÊ-D Giáo trình 3
4 GT46809 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 4
5 GT46810 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 5 Hạn trả:15-09-2018
6 GT46811 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 6 Hạn trả:10-06-2019
7 GT46812 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 7 Hạn trả:17-06-2019
8 GT46813 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 8 Hạn trả:24-08-2019
9 GT46814 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 9 Hạn trả:25-07-2019
10 GT46815 Kho giáo trình - Tầng 5 628 LÊ-D Giáo trình 10 Hạn trả:30-08-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12 
Không có liên kết tài liệu số nào