Sách Tiếng Việt
959.706 THI
Thiên sử vàng Điện Biên Phủ :
DDC 959.706
Nhan đề Thiên sử vàng Điện Biên Phủ : 1954 - 2004
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn, 2004
Mô tả vật lý 173tr. : ảnh ; 24cm.
Phụ chú Sách trợ giá
Từ khóa tự do Chiến thắng Điện Biên Phủ
Từ khóa tự do Điện Biên Phủ
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK05293-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014783
0021
004C46B0BAC-8470-49BA-9F29-256AED605BF3
005201806221802
008160608s2004 vm vie
0091 0
039|a20180622180248|bduocnd|y20161212142905|zthuctap3
082 |a959.706|bTHI
245 |aThiên sử vàng Điện Biên Phủ : |b1954 - 2004
260 |aH. : |bThông tấn, |c2004
300 |a173tr. : |bảnh ; |c24cm.
500 |aSách trợ giá
653 |aChiến thắng Điện Biên Phủ
653 |aĐiện Biên Phủ
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK05293-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/thiensuvangdienbienphu1954_2004/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05293 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.706 THI Sách Tiếng Việt 1
2 TK05294 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.706 THI Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1