Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
690 LÊ - T
Tổ chức thi công xây dựng/
DDC 690
Tác giả CN Lê Hồng Thái
Nhan đề Tổ chức thi công xây dựng/ TS. Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 211 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Từ khóa tự do Tổ chức xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(177): GT51597-747, GT51749-50, GT58273-85, GT79747-50, GT83163-9
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01820-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001471
00211
004EFC559EE-CCA6-4567-8EE7-697C66FD2C1F
005201811161359
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c42000
039|a20181116135952|bhoadt|c20181017093743|dthuctap1|y20160831091422|zthuydh
041 |aVie
082 |a690|bLÊ - T
100 |aLê Hồng Thái|cTS.
245 |aTổ chức thi công xây dựng/ |cTS. Lê Hồng Thái
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a211 tr. ; |c27 cm.
653 |aThi công xây dựng
653 |aTổ chức xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(177): GT51597-747, GT51749-50, GT58273-85, GT79747-50, GT83163-9
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01820-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/tochucthicongxdthumbimage.jpg
890|a180|b261
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK01820 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ - T Giáo trình 1
2 TK01821 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ - T Giáo trình 2
3 TK01822 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ - T Giáo trình 3
4 GT51597 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 4
5 GT51598 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 5 Hạn trả:26-07-2019
6 GT51599 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 6 Hạn trả:22-02-2019
7 GT51600 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 7
8 GT51601 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 8 Hạn trả:28-01-2019
9 GT51602 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 9 Hạn trả:31-08-2019
10 GT51603 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ - T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18 
Không có liên kết tài liệu số nào