DDC 643/.7
Tác giả CN Ching, Francis D.K
Nhan đề Home renovation / Francis D.K Ching, Dale E. Miller
Thông tin xuất bản New York : John Wiley & Son, 1983
Mô tả vật lý 338 p. ; 21,5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Dwellings-Remodeling
Tác giả(bs) CN Miller, Dale E.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01278
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146289
00222
0046DCF5F70-8B9B-4C77-B477-8048B4BC5ECD
005202104281215
008210428s1983 nyu eng
0091 0
020 |a0471288691
039|a20210428121539|bcuonglv|y20210428103905|zthuydh
082 |a643/.7|bCHI
100 |aChing, Francis D.K
245 |aHome renovation / |cFrancis D.K Ching, Dale E. Miller
260 |aNew York : |bJohn Wiley & Son, |c1983
300 |a338 p. ; |c21,5 cm.
650|aDwellings|xRemodeling
700 |aMiller, Dale E.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01278
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_43thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01278 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 643/.7 CHI Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào