Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
657 KAL
Elements of accounting asenior course /
DDC 657
Tác giả CN Kaluza, Henry J.
Nhan đề Elements of accounting asenior course / Henry J. Kaluza, William G. Leonard, Janet L. Kennedy Ambacher
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản New York : McGraw - Hill, 1989
Mô tả vật lý 584 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Accounting
Tác giả(bs) CN Kennedy Ambacher, Janet L.
Tác giả(bs) CN Leonard, William G.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01275
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146287
00222
00495A53BD5-E865-427C-AF08-23A21B4EA8A4
005202104281215
008210428s1989 nyu eng
0091 0
020 |a0075495686
039|a20210428121505|bcuonglv|c20210428121431|dcuonglv|y20210428103322|zthuydh
082 |a657|bKAL
100 |aKaluza, Henry J.
245 |aElements of accounting asenior course / |cHenry J. Kaluza, William G. Leonard, Janet L. Kennedy Ambacher
250 |aThird edition
260 |aNew York : |bMcGraw - Hill, |c1989
300 |a584 p. ; |c24 cm.|eIndex
650|aAccounting
700 |a Kennedy Ambacher, Janet L.
700 |aLeonard, William G.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01275
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_45thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01275 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 657 KAL Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào