DDC 641.84
Tác giả CN Przeworska-Rolewicz, Danuta.
Nhan đề Equations in linear spaces / Danuta Przeworska-Rolewicz and Stefan Rolewicz. Translated from the Polish manuscript by Julian Musielak]
Thông tin xuất bản Warszawa : [PWN-Polish Scientific Publishers], 1968.
Mô tả vật lý 380 p. : illus. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Equations-Numerical solutions.
Thuật ngữ chủ đề Linear operators.
Thuật ngữ chủ đề Linear topological spaces.
Tác giả(bs) CN Rolewicz, Stefan,
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01273
000 01067nam a2200289 4500
00146285
00222
00451E83156-20B6-4E80-AC84-2AAFF7A1496A
005202110050923
008700714s1968 pl a b 001 0 eng
0091 0
039|a20211005092320|bthuydh|c20210428121340|dcuonglv|y20210428102336|zthuydh
082|a641.84|bDAN
1001 |aPrzeworska-Rolewicz, Danuta.
24510|aEquations in linear spaces / |cDanuta Przeworska-Rolewicz and Stefan Rolewicz. Translated from the Polish manuscript by Julian Musielak]
260 |aWarszawa : |b[PWN-Polish Scientific Publishers], |c1968.
300 |a380 p. : |billus. ; |c25 cm.
504 |aBibliography: p. [357]-370.
650 0|aEquations|xNumerical solutions.
650 0|aLinear operators.
650 0|aLinear topological spaces.
7001 |aRolewicz, Stefan,|ejoint author.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01273
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_40thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01273 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 641.84 DAN Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào