Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
651/.9610285 SAN
Computers in the medical office /
DDC 651/.9610285
Tác giả CN Sanderson, Susan M.
Nhan đề Computers in the medical office / Susan M. Sanderson.
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản Boston :McGraw Hill Higher Education,2009.
Mô tả vật lý xxii, 394 p. :col. ill. ;28 cm.
Phụ chú Includes indexes.
Thuật ngữ chủ đề Medical offices-Automation.
Thuật ngữ chủ đề Office Automation-Problems and Exercises.
Thuật ngữ chủ đề Practice Management, Medical-Problems and Exercises.
Thuật ngữ chủ đề Office Management-Problems and Exercises.
Thuật ngữ chủ đề Software-Problems and Exercises.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01272
000 02124nam a22004214a 4500
00146284
00222
004C650BE4F-56C6-4734-A106-0164AC600CC0
005202104281213
008080502s2009 maua 001 0 eng
0091 0
020 |a0073401994 (alk. paper)
020 |a9780073401997 (alk. paper)
039|a20210428121305|bcuonglv|y20210428102050|zthuydh
08200|a651/.9610285|bSAN|222
1001 |aSanderson, Susan M.
24510|aComputers in the medical office /|cSusan M. Sanderson.
250 |a6th ed.
260 |aBoston :|bMcGraw Hill Higher Education,|c2009.
300 |axxii, 394 p. :|bcol. ill. ;|c28 cm.
500 |aIncludes indexes.
650 0|aMedical offices|xAutomation.
65012|aOffice Automation|vProblems and Exercises.
65012|aPractice Management, Medical|vProblems and Exercises.
65022|aOffice Management|vProblems and Exercises.
65022|aSoftware|vProblems and Exercises.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01272
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_39thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01272 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 651/.9610285 SAN Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào