DDC 651.7
Tác giả CN Locker, Kitty O.
Nhan đề Business communication : building critical skills / Kitty O. Locker, Stephen Kyo Kaczmarek.
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Boston, Mass. :McGraw-Hill,2007.
Mô tả vật lý xxvi, 559 p. :ill. ;28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Business communication.
Tác giả(bs) CN Kaczmarek, Stephen Kyo.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01269
000 01154nam a2200289 a 4500
00146281
00222
004A9ED2B6E-EBCF-49ED-AECD-EE471D34CDBB
005202104281212
008051220s2007 maua b 001 0 eng
0091 0
020 |a0072932104 (alk. paper)
020 |a9780072932102 (alk. paper)
039|a20210428121204|bcuonglv|y20210428101520|zthuydh
08200|a651.7|bLOC|222
1001 |aLocker, Kitty O.
24510|aBusiness communication :|bbuilding critical skills /|cKitty O. Locker, Stephen Kyo Kaczmarek.
250 |a3rd ed.
260 |aBoston, Mass. :|bMcGraw-Hill,|c2007.
300 |axxvi, 559 p. :|bill. ;|c28 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aBusiness communication.
7001 |aKaczmarek, Stephen Kyo.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01269
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_37thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01269 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 651.7 LOC Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào