Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
747.7/97 DON
Kitchen & bath theme design :
DDC 747.7/97
Tác giả CN Donohue, Kathleen.
Nhan đề Kitchen & bath theme design : an architectural styling guide / by Kathleen Donohue.
Nhan đề khác Kitchen and bath theme design
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill,1999.
Mô tả vật lý 237 p. :ill. (some col.) ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Bathrooms.
Thuật ngữ chủ đề Kitchens.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01267
000 01195nam a2200349 a 4500
00146279
00222
0046F1A40DE-8AFC-42EE-8BAE-67C02B27F3BC
005202104281211
008981130s1999 nyua b 001 0 eng d
0091 0
020 |a0070181349
039|a20210428121137|bcuonglv|y20210428101319|zthuydh
08200|a747.7/97|bDON|221
1001 |aDonohue, Kathleen.
24510|aKitchen & bath theme design :|ban architectural styling guide /|cby Kathleen Donohue.
2463 |aKitchen and bath theme design
260 |aNew York :|bMcGraw-Hill,|c1999.
300 |a237 p. :|bill. (some col.) ;|c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p.231-233) and index.
650 0|aBathrooms.
650 0|aKitchens.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01267
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_36thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01267 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 747.7/97 DON Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào