Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
643/.58 ZEL
Practical home office solutions /
DDC 643/.58
Tác giả CN Zelinsky, Marilyn.
Nhan đề Practical home office solutions / Marilyn Zelinsky.
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill,1999.
Mô tả vật lý xix, 329 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Home offices-United States-Design and construction.
Thuật ngữ chủ đề Interior decoration-United States.
Thuật ngữ chủ đề Office decoration-United states.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01266
000 01075nam a2200289 a 4500
00146278
00222
0041775AA96-52FE-4B79-83EC-68DC123BA482
005202104281211
008980513s1999 nyua b 001 0 eng
0091 0
020 |a0070633657 (alk. paper)
039|a20210428121109|bcuonglv|y20210428101011|zthuydh
08200|a643/.58|bZEL|221
1001 |aZelinsky, Marilyn.
24510|aPractical home office solutions /|cMarilyn Zelinsky.
260 |aNew York :|bMcGraw-Hill,|c1999.
300 |axix, 329 p. :|bill. ;|c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 317-323) and index.
650 0|aHome offices|zUnited States|xDesign and construction.
650 0|aInterior decoration|zUnited States.
650 0|aOffice decoration|zUnited states.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01266
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_35thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01266 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 643/.58 ZEL Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào