Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
657 EDM
Fundamental financial accounting concepts /
DDC 657
Tác giả CN Edmonds, Thomas P.
Nhan đề Fundamental financial accounting concepts / Thomas P. Edmonds, Frances M. McNair, Philip R. Olds.
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill Irwin,2011.
Mô tả vật lý xxxii, 773 p. :col. ill. ;29 cm.
Phụ chú Includes index.
Phụ chú Rev. ed. of: Fundamental financial accounting concepts / Thomas P. Edmonds ... [et al.]. 6th ed. 2008.
Thuật ngữ chủ đề Accounting.
Tác giả(bs) CN McNair, Frances M.,
Tác giả(bs) CN Olds, Philip R.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01265
000 01259nam a2200313 a 4500
00146277
00222
0047B158D95-AC21-412B-87E0-24EB776F89D4
005202104281210
008091001s2011 nyua 001 0 eng
0091 0
020 |a0073527122 (alk. paper)
020 |a9780073527123 (alk. paper)
039|a20210428121024|bcuonglv|c20210428100803|dthuydh|y20210428100749|zthuydh
08200|a657|bEDM|222
1001 |aEdmonds, Thomas P.
24510|aFundamental financial accounting concepts /|cThomas P. Edmonds, Frances M. McNair, Philip R. Olds.
250 |a7th ed.
260 |aNew York :|bMcGraw-Hill Irwin,|c2011.
300 |axxxii, 773 p. :|bcol. ill. ;|c29 cm.
500 |aIncludes index.
500 |aRev. ed. of: Fundamental financial accounting concepts / Thomas P. Edmonds ... [et al.]. 6th ed. 2008.
650 0|aAccounting.
7001 |aMcNair, Frances M.,|d1945-
7001 |aOlds, Philip R.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01265
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_34thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01265 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 657 EDM Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào