Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
643/.3 THE
The essential kitchen design guide /
DDC 643/.3
Nhan đề The essential kitchen design guide / National Kitchen & Bath Association.
Thông tin xuất bản New York :Wiley,1996.
Mô tả vật lý 741 p. :ill. ;29 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Kitchens-Design and construction.
Tác giả(bs) TT National Kitchen and Bath Association (U.S.)
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01264
000 01307nam a2200301 a 4500
00146276
00222
0049E53A031-ABC2-44A8-88B2-7A6E6325FE43
005202104281209
008960220s1996 nyua 001 0 eng
0091 0
020 |a0471126721 (alk. paper)
039|a20210428120941|bcuonglv|y20210428095739|zthuydh
08200|a643/.3|bTHE|220
24504|aThe essential kitchen design guide /|cNational Kitchen & Bath Association.
260 |aNew York :|bWiley,|c1996.
300 |a741 p. :|bill. ;|c29 cm.
500 |aIncludes index.
650 0|aKitchens|xDesign and construction.
7102 |aNational Kitchen and Bath Association (U.S.)
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01264
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/0028-04/04/anoidung_33thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01264 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 643/.3 THE Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào