Sách Tiếng Việt
519 NG - C
Lý thuyết xác suất và thống kê toán /
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Cừ
Nhan đề Lý thuyết xác suất và thống kê toán / TS. Nguyễn Ngọc Cừ
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2001
Mô tả vật lý 311 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Biến cố ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Đại lượng ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Thống kê toán
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(70): GT38371-440
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05875-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
0014587
0021
00431E579B0-B330-484F-9173-CD7A035B2279
005201807020914
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c25,000
039|a20180702091536|bduocnd|c20180702091457|dduocnd|y20161128101620|zthuydh
041 |aVie
082 |a519|bNG - C
100 |aNguyễn Ngọc Cừ|cTS.
245 |aLý thuyết xác suất và thống kê toán /|cTS. Nguyễn Ngọc Cừ
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2001
300 |a311 tr. ; |c24 cm.
653 |aXác suất
653 |aBiến cố ngẫu nhiên
653 |aĐại lượng ngẫu nhiên
653 |aThống kê toán
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(70): GT38371-440
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05875-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/lythuyetxacsuatvathongketoan_2001thumbimage.jpg
890|a73|b162
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT38371 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 1
2 GT38372 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 2 Hạn trả:13-09-2018
3 GT38373 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 3 Hạn trả:19-11-2018
4 GT38374 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:15-09-2018
5 GT38375 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 5 Hạn trả:08-03-2018
6 GT38376 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 6
7 GT38377 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 7
8 GT38378 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:14-02-2017
9 GT38379 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 9 Hạn trả:25-08-2018
10 GT38380 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - C Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào