Luận văn, Luận án
690.068 TR-H
Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ giai đoạn thực hiện dự án giao thông đường bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 690.068
Tác giả CN Trần Văn Hiệp
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ giai đoạn thực hiện dự án giao thông đường bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Trần Văn Hiệp; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 101tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Tiến độ xây dựng
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Đường bộ
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05534
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145788
0024
004CA4A5244-E75C-41F4-BA42-4111249B1A8B
005202104081043
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408104625|zhuongpt
082 |a690.068|bTR-H
100 |aTrần Văn Hiệp
245 |aHoàn thiện công tác quản lý tiến độ giai đoạn thực hiện dự án giao thông đường bộ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cTrần Văn Hiệp; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a101tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aTiến độ xây dựng
653 |aCông trình giao thông
653 |aQuản lý dự án
653 |aĐường bộ
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05534
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhnhat1_5dongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05534 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 TR-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào