Luận văn, Luận án
658.4 HÔ-T
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ của Ủy ban Nhân dân Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.4
Tác giả CN Hồ Hữu Tâm
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ của Ủy ban Nhân dân Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Hồ Hữu Tâm; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 104tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Đường bộ
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05533
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145787
0024
004F69075F4-CD81-4F41-81C4-5C831BFB7D5B
005202104081038
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408104126|zhuongpt
082 |a658.4|bHÔ-T
100 |aHồ Hữu Tâm
245 |aHoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ của Ủy ban Nhân dân Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cHồ Hữu Tâm; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a104tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aĐường bộ
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05533
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhnhat1_4dongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05533 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 HÔ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào