Luận văn, Luận ánLuận văn
658.4 PH-T
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Phạm Trung Tín
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Nguyễn Phạm Trung Tín; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 100tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Đất đô thị
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Đà Lạt
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bảo
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05532
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145786
00241
00484D0433B-B1C9-43F3-8541-67DA0A0E6CB4
005202104081040
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408104029|zlinhnm
082 |a658.4|bPH-T
100 |aNguyễn Phạm Trung Tín
245 |aHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cNguyễn Phạm Trung Tín; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2020
300 |a100tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aĐất đô thị
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aĐà Lạt
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Văn Bảo
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05532
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhnhat1_3dongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05532 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào