Luận văn, Luận án
690.068 ĐI-D
Hoàn thiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 690.068
Tác giả CN Đinh Hữu Du
Nhan đề Hoàn thiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Đinh Hữu Du, Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 100tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Giấy phép xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Từ khóa tự do Trật tự xây dựng
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bảo
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05531
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145785
0024
0043C2E4F7D-73FD-4371-8D65-9C42BFA97F4F
005202104081033
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210408103636|bhuongpt|y20210408103605|zhuongpt
082 |a690.068|bĐI-D
100 |aĐinh Hữu Du
245 |aHoàn thiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cĐinh Hữu Du, Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2020
300 |a100tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aGiấy phép xây dựng
653 |aXây dựng đô thị
653 |aTrật tự xây dựng
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Văn Bảo
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05531
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhnhat1_4dongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05531 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 ĐI-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào