Luận văn, Luận ánLuận văn
692.5 VO-L
Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn lập thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng địa bàn thành phố Đà Lạt :
DDC 692.5
Tác giả CN Võ Minh Luân
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn lập thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng địa bàn thành phố Đà Lạt : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Võ Minh Luân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 83tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Thẩm định dự án
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Đà Lạt
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05529
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145782
00241
00491A69234-B417-49BA-A6B9-9DDE03ADB288
005202104081022
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408102205|zlinhnm
082 |a692.5|bVO-L
100 |aVõ Minh Luân
245 |aNghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn lập thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng địa bàn thành phố Đà Lạt : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cVõ Minh Luân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2020
300 |a83tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aThiết kế
653 |aThẩm định dự án
653 |aĐô thị
653 |aĐà Lạt
690 |aQuản lý đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05529
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhxam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05529 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 692.5 VO-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào