Luận văn, Luận ánLuận văn
388.4 VO-P
Nghiên cứu giải pháp giảm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng :
DDC 388.4
Tác giả CN Võ Ngọc Minh Phát
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp giảm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Võ Ngọc Minh Phát; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 99tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Ùn tắc giao thông
Từ khóa tự do Đà Lạt
Từ khóa tự do Giao thông đô thị
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyến Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05528
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145779
00241
0048FEC8159-1CDA-4861-9A32-E17F6F8752B4
005202104081015
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408101506|zlinhnm
082 |a388.4|bVO-P
100 |aVõ Ngọc Minh Phát
245 |aNghiên cứu giải pháp giảm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cVõ Ngọc Minh Phát; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2020
300 |a99tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aÙn tắc giao thông
653 |aĐà Lạt
653 |aGiao thông đô thị
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyến Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05528
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhxam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05528 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 388.4 VO-P Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào