Luận văn, Luận ánLuận văn
388.068 LƯ-Q
Hoàn thiện công tác quản lý vận hành khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng :
DDC 388.068
Tác giả CN Lương Anh Quốc
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý vận hành khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Lương Anh Quốc; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Vũ Hoài Nam
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 100tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý vận hành
Từ khóa tự do Lâm Đồng
Từ khóa tự do Bảo trì
Từ khóa tự do Đường bộ
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Vũ Hoài Nam
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05527
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145778
00241
004D5013A33-860B-46BE-9E4A-D0B94CA735F1
005202104081010
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408101026|zlinhnm
082 |a388.068|bLƯ-Q
100 |aLương Anh Quốc
245 |aHoàn thiện công tác quản lý vận hành khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cLương Anh Quốc; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Vũ Hoài Nam
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2020
300 |a100tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aQuản lý vận hành
653 |aLâm Đồng
653 |aBảo trì
653 |aĐường bộ
690 |aQuản lý đô thị
700 |aVũ Hoài Nam
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05527
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05527 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 388.068 LƯ-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào