Luận văn, Luận ánLuận văn
690.068 NG-T
Hoàn thiện công tác quản lý xây dựng lồng ghép quản lý đất đai tại các xã thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Đình Tài
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý xây dựng lồng ghép quản lý đất đai tại các xã thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / Nguyễn Đình Tài; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 101tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý đất đai
Từ khóa tự do Quản lý xây dựng
Từ khóa tự do Lâm Đồng
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05526
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145777
00241
004A4E3F674-A056-44F5-ABFB-CDABAE34AB39
005202104081003
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210408100339|zlinhnm
082 |a690.068|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Tài
245 |aHoàn thiện công tác quản lý xây dựng lồng ghép quản lý đất đai tại các xã thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 8580302-3 / |cNguyễn Đình Tài; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2020
300 |a101tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aQuản lý đất đai
653 |aQuản lý xây dựng
653 |aLâm Đồng
690 |aQuản lý đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05526
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhxam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05526 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào