Luận văn, Luận ánLuận văn
692.5 ĐA-T
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Giang :
DDC 692.5
Tác giả CN Đào Duy Tân
Nhan đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Giang : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / Đào Duy Tân; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Cự
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2021
Mô tả vật lý 94tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Dự án đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Thẩm định dự án
Từ khóa tự do Bắc Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Cự
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05525
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145768
00241
00410E0D3D9-4FA1-46CF-8CE6-6BBD239D6C60
005202104080930
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210408093033|zlinhnm
082 |a692.5|bĐA-T
100 |aĐào Duy Tân
245 |aHoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Giang : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Mã số: 60580302-1 / |cĐào Duy Tân; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Cự
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2021
300 |a94tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aDự án đầu tư xây dựng
653 |aThẩm định dự án
653 |aBắc Giang
700 |aNguyễn Văn Cự
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05525
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhluc2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05525 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 692.5 ĐA-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào