Luận văn, Luận ánLuận văn
690.24 CA-Q
Hoàn thiện công tác bảo trì công trình xây dựng thuộc văn phòng Chính phủ :
DDC 690.24
Tác giả CN Cao Xuân Quý
Nhan đề Hoàn thiện công tác bảo trì công trình xây dựng thuộc văn phòng Chính phủ : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / Cao Xuân Quý; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2021
Mô tả vật lý 75tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Bảo trì
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Kỹ thuật Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Đức
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05524
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145766
00241
004C457624D-C4CB-42F1-80F5-CA5F34BD5794
005202104080923
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210408092303|zlinhnm
082 |a690.24|bCA-Q
100 |aCao Xuân Quý
245 |aHoàn thiện công tác bảo trì công trình xây dựng thuộc văn phòng Chính phủ : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / |cCao Xuân Quý; Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Đức
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2021
300 |a75tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aBảo trì
653 |aCông trình xây dựng
690 |aKỹ thuật Xây dựng
700 |aNguyễn Anh Đức
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05524
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05524 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 CA-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào