Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
620.1/126 LIE
Fracture, an advanced treatise.
DDC 620.1/126
Tác giả CN Liebowitz, Harold,
Nhan đề Fracture, an advanced treatise. Volume IV, Engineering fracture design / Edited by H. Liebowitz.
Thông tin xuất bản New York, : Academic Press,1969
Mô tả vật lý 455 p. : illus. ; 24 cm.
Phụ chú Vol. 4 Engineering fracture design in 1969
Thuật ngữ chủ đề Fracture mechanics.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01029
000 00729nam a2200229 4500
00145756
00222
004E7A91148-E022-4FA3-BB1D-9DD23248FF81
005202104080841
008690408m19699999nyua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 68023499
039|a20210408084138|bcuonglv|c20210407160114|dthuydh|y20210407155915|zthuydh
08200|a620.1/126|bLIE
1001 |aLiebowitz, Harold,|d1924-
24510|aFracture, an advanced treatise.|nVolume IV, |pEngineering fracture design / |cEdited by H. Liebowitz.
260 |aNew York, : |bAcademic Press,|c1969
300 |a455 p. : |billus. ; |c24 cm.
500|aVol. 4 Engineering fracture design in 1969
504 |aIncludes bibliographies.
650 0|aFracture mechanics.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01029
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/07-04/anoidung_16thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01029 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 620.1/126 LIE Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào