DDC 620.118
Tác giả CN Deo, Ravi B.
Nhan đề Composite materials : Testing and Design / Ravi B. Deo, Charles R. Saff
Thông tin xuất bản West Conshohocken : ASTM, 1996
Mô tả vật lý 422 p. ; 23,5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Composite Materials-Testing-Design
Tác giả(bs) CN Saff, Charles R.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01023
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145750
00222
00479C06DE1-6AF0-4841-B6A7-D80FFB4B71D4
005202104080836
008210407s1996 ai eng
0091 0
020 |a080312404X
039|a20210408083657|bcuonglv|y20210407153611|zthuydh
082 |a620.118|bDEO
100 |aDeo, Ravi B.
245 |aComposite materials : |bTesting and Design / |cRavi B. Deo, Charles R. Saff
260 |aWest Conshohocken : |bASTM, |c1996
300 |a422 p. ; |c23,5 cm.
650|aComposite Materials|xTesting|xDesign
700 |aSaff, Charles R.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01023
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/07-04/anoidung_09thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01023 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 620.118 DEO Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào