DDC 620.118
Tác giả CN Armanios, Erian A.
Nhan đề Composite materials : Fatigue and fracture. Sixth volume / Erian A. Armanios
Thông tin xuất bản West Conshohocken : ASTM, 1997
Mô tả vật lý 571 p. ; 22,5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Composite materials -Fatigue -Fracture
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV01022
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145749
00222
004C90C3A99-123E-4DF2-865D-7B052D822DBB
005202104080836
008210407s1997 ai eng
0091 0
020 |a0803124112
039|a20210408083622|bcuonglv|y20210407153017|zthuydh
082 |a620.118|bARM
100 |aArmanios, Erian A.
245 |aComposite materials : |bFatigue and fracture. |nSixth volume / |cErian A. Armanios
260 |aWest Conshohocken : |bASTM, |c1997
300 |a571 p. ; |c22,5 cm.
650|aComposite materials |xFatigue |xFracture
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV01022
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/07-04/anoidung_08thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV01022 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 620.118 ARM Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào