Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
725.76 BÔ-G
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông /
DDC 725.76
Tác giả TT Bộ Giao thông Vận tải
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông / Bộ Giao thông Vận tải
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 316tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày về những quy định chung về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng đường bộ. Kiểm tra nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
Từ khóa tự do Đường bê tông
Từ khóa tự do Bảo dưỡng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06641-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144878
00212
0047952A969-FC33-4AF1-B78C-13FDB65A51E5
005202102251048
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047622443
039|y20210225104857|zlinhnm
082 |a725.76|bBÔ-G
110 |aBộ Giao thông Vận tải
245 |aSổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông / |cBộ Giao thông Vận tải
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a316tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTrình bày về những quy định chung về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng đường bộ. Kiểm tra nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
653 |aĐường bê tông
653 |aBảo dưỡng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06641-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_13thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06641 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.76 BÔ-G Sách Tiếng Việt 1
2 TK06642 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 725.76 BÔ-G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1