Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
625.72 BÔ-G
Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ /
DDC 625.72
Tác giả TT Bộ Giao thông Vận tải
Nhan đề Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ / Bộ Giao thông Vận tải
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 442tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn một số tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường ô tô, đường ô tô cao tốc, đường đô thị, đường giao thông nông thôn
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn kỹ thuật
Từ khóa tự do Khảo sát
Từ khóa tự do Đường bộ
Từ khóa tự do Thiết kế
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06639-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144877
00212
0045BDDCD2D-10C0-4D44-8634-16CF19664744
005202102251041
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047622467
039|y20210225104213|zlinhnm
082 |a625.72|bBÔ-G
110 |aBộ Giao thông Vận tải
245 |aTiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ / |cBộ Giao thông Vận tải
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a442tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTrình bày toàn văn một số tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường ô tô, đường ô tô cao tốc, đường đô thị, đường giao thông nông thôn
653 |aTiêu chuẩn kỹ thuật
653 |aKhảo sát
653 |aĐường bộ
653|aThiết kế
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06639-40
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_14thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06639 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.72 BÔ-G Sách Tiếng Việt 1
2 TK06640 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.72 BÔ-G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1