Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
388.41 PH-N
Giao thông cho mọi người /
DDC 388.41
Tác giả CN Phạm Gia Nghi
Nhan đề Giao thông cho mọi người / Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 230tr. : minh hoạ ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về giao thông cho mọi người, đặc biệt là dành cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai và người có khó khăn khác; các yêu cầu về xây dựng, thiết kế giao thông cho mọi người; quản lý về giao thông cho mọi người
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Giao thông
Tác giả(bs) CN Chu Mạnh Hùng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06635-6
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_16.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144856
00212
00484DAE1E4-1687-48B9-B42F-35652FB2125D
005202102251016
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047622481
039|a20210225101706|blinhnm|y20210225101117|zlinhnm
082 |a388.41|bPH-N
100 |aPhạm Gia Nghi
245 |aGiao thông cho mọi người / |cPhạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a230tr. : |bminh hoạ ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về giao thông cho mọi người, đặc biệt là dành cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai và người có khó khăn khác; các yêu cầu về xây dựng, thiết kế giao thông cho mọi người; quản lý về giao thông cho mọi người
653 |aXã hội
653 |aGiao thông
700 |aChu Mạnh Hùng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06635-6
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_16.jpg
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_16thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06635 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388.41 PH-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK06636 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388.41 PH-N Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào