DDC 624/.5
Tác giả CN Gimsing, Niels J.
Nhan đề Cable supported bridges : concept and design / Niels J. Gimsing.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Chichester [England] ; : New York :Wiley,1997.
Mô tả vật lý 471 p. :ill. ;26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Cable-stayed bridges.
Thuật ngữ chủ đề Suspension bridges.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00761
000 01188nam a2200289 a 4500
00144661
00222
004F21915AE-876A-4427-8555-B7FA7F15EAAF
005202101290836
008961104s1997 enka b 001 0 eng
0091 0
020 |a0471969397 (hardcover : alk. paper)
039|a20210129083716|bcuonglv|y20210128123048|zthuydh
082|a624/.5|bGIM|221
1001 |aGimsing, Niels J.
24510|aCable supported bridges :|bconcept and design /|cNiels J. Gimsing.
250 |a2nd ed.
260 |aChichester [England] ; : |bNew York :|bWiley,|c1997.
300 |a471 p. :|bill. ;|c26 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (p. [457]-467) and index.
650 0|aCable-stayed bridges.
650 0|aSuspension bridges.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00761
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/29-1/anoidung_22thumbimage.jpg
890|a1
991 |aBOOKS
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00761 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.5 GIM Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào