Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
625.7 BRO
Highway engineering handbook :
DDC 625.7
Tác giả CN Brockenbrough, Roger L
Nhan đề Highway engineering handbook : Current maintenance ande repair methods, New AASHTO design codes, Metric units included, Newest design and construction methods / Roger L. Brockenbrough, Kenneth J. Boedecker
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2003
Mô tả vật lý p. ; 23,5cm.
Thuật ngữ chủ đề Highway engineering-handbook
Tác giả(bs) CN Boedecker, Kenneth J.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00758
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144658
00222
0046F523EA6-89D3-402D-9751-7C2895CE8CD4
005202101290834
008210128s2003 nyu eng
0091 0
020 |a007140080X
039|a20210129083501|bcuonglv|y20210128120859|zthuydh
082 |a625.7|bBRO|221
100 |aBrockenbrough, Roger L
245 |aHighway engineering handbook : |bCurrent maintenance ande repair methods, New AASHTO design codes, Metric units included, Newest design and construction methods / |cRoger L. Brockenbrough, Kenneth J. Boedecker
250 |a2nd ed
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2003
300 |ap. ; |c23,5cm.
650|aHighway engineering|xhandbook
700 |aBoedecker, Kenneth J.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00758
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/29-1/anoidung_19thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00758 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.5 BRO Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào