Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
307.7 BUI
Building up and developing the smart city :
DDC 307.7
Nhan đề Building up and developing the smart city : Ensuring indicators for security, welfare, and safety in context of the 4th industrial revolution / Nguyen Van Thanh... [et al.]
Thông tin xuất bản Switzerland : Adelide, 2019
Mô tả vật lý 118p. : ill. ; 27cm.
Từ khóa tự do Smart city
Từ khóa tự do Economic resilience
Từ khóa tự do Govemment administration
Tác giả(bs) CN Nguyen Van Thanh
Tác giả(bs) CN Do Quang Hung
Tác giả(bs) CN Malik, Fredmund
Tác giả(bs) CN Nguyen Nam
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV00546-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142247
00222
0045551FA53-AB85-47D3-9735-FF4BEF88FD9E
005202010290933
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9780648588207
039|a20201029093405|blinhnm|c20201023092840|dlinhnm|y20201023091342|zlinhnm
082 |a307.7|bBUI
245 |aBuilding up and developing the smart city : |bEnsuring indicators for security, welfare, and safety in context of the 4th industrial revolution / |cNguyen Van Thanh... [et al.]
260 |aSwitzerland : |bAdelide, |c2019
300 |a118p. : |bill. ; |c27cm.
653 |aSmart city
653 |aEconomic resilience
653 |aGovemment administration
700 |aNguyen Van Thanh
700 |aDo Quang Hung
700 |aMalik, Fredmund
700|aNguyen Nam
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV00546-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/buildingup andthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00546 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 BUI Sách Ngoại Văn 1
2 NV00547 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 BUI Sách Ngoại Văn 2
3 NV00548 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 BUI Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1