Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
307.7 NG-T
Building up and developing the smart city :
DDC 307.7
Tác giả CN Nguyen Van Thanh
Nhan đề Building up and developing the smart city : Ensuring indicators for security, welfare, and safety in context of the 4th industrial revolution / Nguyen Van Thanh, Do Quang Hung
Thông tin xuất bản USA, 2020
Mô tả vật lý 169p. : ill. ; 24cm.
Từ khóa tự do Smart city
Từ khóa tự do Economic resilience
Từ khóa tự do Govemment administration
Tác giả(bs) CN Do Quang Hung
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV00543-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142246
00222
004DB8E0FE9-ADD7-4CB0-AE28-D4C3E12F9419
005202010290932
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201029093312|blinhnm|c20201023093104|dlinhnm|y20201023085643|zlinhnm
082 |a307.7|bNG-T
100 |aNguyen Van Thanh
245 |aBuilding up and developing the smart city : |bEnsuring indicators for security, welfare, and safety in context of the 4th industrial revolution / |cNguyen Van Thanh, Do Quang Hung
260 |aUSA, |c2020
300 |a169p. : |bill. ; |c24cm.
653 |aSmart city
653 |aEconomic resilience
653 |aGovemment administration
700 |aDo Quang Hung
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV00543-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/buiding developthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00543 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 NG-T Sách Ngoại Văn 1
2 NV00544 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 NG-T Sách Ngoại Văn 2
3 NV00545 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 NG-T Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào