DDC 344.597
Nhan đề Luật Giáo dục : Những quy định mới nhất về quản lý và lãnh đạo nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 419tr. : bảng ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu toàn văn Luật Giáo dục và các quy định mới nhất về giáo dục; xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các quy định về đầu tư phát triển giáo dục đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh và xét công nhận tốt nghiệp; chế độ phụ cấp đối với nhà giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh, tổ chức thăng hạng
Từ khóa tự do Luật giáo dục
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06520
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142245
00212
004BAD84270-0D63-4C3A-9A8A-734011BC32E7
005202010221111
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047922086|c350000
039|y20201022111124|zlinhnm
082 |a 344.597|bLUÂ
245 |aLuật Giáo dục : |bNhững quy định mới nhất về quản lý và lãnh đạo nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo
260 |aH. : |bTài chính, |c2019
300 |a419tr. : |bbảng ; |c27cm.
520 |aGiới thiệu toàn văn Luật Giáo dục và các quy định mới nhất về giáo dục; xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các quy định về đầu tư phát triển giáo dục đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh và xét công nhận tốt nghiệp; chế độ phụ cấp đối với nhà giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh, tổ chức thăng hạng
653 |aLuật giáo dục
653 |aVăn bản pháp luật
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06520
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/luatgiaoducthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06520 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.597 LUÂ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào