Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
370.9597 XÂY
Xây dựng nền giáo dục mở /
DDC 370.9597
Nhan đề Xây dựng nền giáo dục mở / Cao Văn Phường (chủ biên)... [et al.]474
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 474tr. : minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Bình Dương. Viện Những vấn đề về Giáo dục
Tóm tắt Tập hợp các bài viết, kết quả nghiên cứu, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn... của các tác giả, các nhà khoa học, nhà quản lý ở trong nước và nước ngoài về triết lý, quan điểm, nội dung và phương pháp xây dựng nền giáo dục mở tại Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục mở
Tác giả(bs) CN Cao Văn Phương
Tác giả(bs) CN Cao Việt Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Út
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Định
Tác giả(bs) CN Lê Ái Phú
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06519
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142244
00212
0042CCD5793-6C8A-48D6-AAF5-FC318A1D88E8
005202010221104
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045752319
039|y20201022110405|zlinhnm
082 |a 370.9597|bXÂY
245 |aXây dựng nền giáo dục mở / |cCao Văn Phường (chủ biên)... [et al.]474
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a474tr. : |bminh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Bình Dương. Viện Những vấn đề về Giáo dục
520 |aTập hợp các bài viết, kết quả nghiên cứu, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn... của các tác giả, các nhà khoa học, nhà quản lý ở trong nước và nước ngoài về triết lý, quan điểm, nội dung và phương pháp xây dựng nền giáo dục mở tại Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục mở
700 |aCao Văn Phương
700 |aCao Việt Hiếu
700 |aNguyễn Văn Út
700|aĐặng Văn Định
700|aLê Ái Phú
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06519
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/xd nen giao duc mothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06519 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 370.9597 XÂY Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào