Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
342.597 GIA
Giải pháp phòng chống: Bạo lực học đường, xâm hại tình dục, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học
DDC 342.597
Nhan đề Giải pháp phòng chống: Bạo lực học đường, xâm hại tình dục, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 422tr. : ảnh; bảng ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Trẻ em và các văn bản hướng thi hành; các quy định về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội hiện nay
Từ khóa tự do Bạo lực học đường
Từ khóa tự do Luật trẻ em
Từ khóa tự do Tệ nạn xã hội
Tác giả(bs) CN Phòng chống
Tác giả(bs) CN Văn bản luật
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06518
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142243
00212
0047B440303-CF7D-4DB4-BA75-CA11267D131E
005202010221056
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047922109|c350000
039|y20201022105638|zlinhnm
082 |a342.597|bGIA
245 |aGiải pháp phòng chống: Bạo lực học đường, xâm hại tình dục, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học
260 |aH. : |bTài chính, |c2019
300 |a422tr. : |bảnh; bảng ; |c27cm.
520 |a Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Trẻ em và các văn bản hướng thi hành; các quy định về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội trong trường học; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội hiện nay
653 |aBạo lực học đường
653 |aLuật trẻ em
653 |aTệ nạn xã hội
700|aPhòng chống
700|aVăn bản luật
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06518
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/giaphapphongchongbaoluchocduongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06518 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 342.597 GIA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào