Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
305.895930597 NGƯ
Người Xinh Mun ở Việt Nam = The Xinh Mun in Viet Nam
DDC 305.895930597
Nhan đề Người Xinh Mun ở Việt Nam = The Xinh Mun in Viet Nam
Thông tin xuất bản H. : Thông Tấn, 2019
Mô tả vật lý 128tr. : ảnh ; 25cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc học
Từ khóa tự do Dân tộc Xinh Mun
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06516
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142209
00212
004C21B15D2-DBBA-436E-8A37-4151491A2D0E
005202010210924
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201021092430|blinhnm|y20201021085758|zlinhnm
082 |a305.895930597|bNGƯ
245 |aNgười Xinh Mun ở Việt Nam = The Xinh Mun in Viet Nam
260 |aH. : |bThông Tấn, |c2019
300 |a128tr. : |bảnh ; |c25cm.
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc học
653 |aDân tộc Xinh Mun
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06516
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/nguoi xinh munthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06516 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.895930597 NGƯ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào