Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
305.89540597 NGƯ
Người La Hủ ở Việt Nam = The La Hu in Viet Nam
DDC 305.89540597
Nhan đề Người La Hủ ở Việt Nam = The La Hu in Viet Nam
Thông tin xuất bản H. : Thông Tấn, 2019
Mô tả vật lý 140tr. : ảnh ; 25cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc học
Từ khóa tự do Người La Hủ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06515
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142208
00212
004D4691D9A-5FF3-484C-897D-5D198F02C435
005202010210922
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201021092257|blinhnm|y20201021085418|zlinhnm
082 |a305.89540597|bNGƯ
245 |aNgười La Hủ ở Việt Nam = The La Hu in Viet Nam
260 |aH. : |bThông Tấn, |c2019
300 |a140tr. : |bảnh ; |c25cm.
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc học
653 |aNgười La Hủ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06515
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/nguoi lahuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06515 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.89540597 NGƯ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào