Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
005.5 QUA
Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 :
DDC 005.5
Nhan đề Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 : Sách tham khảo / ThS. Nguyễn Quốc Toản ... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 220tr. ; : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng, những tác vụ căn bản mà bạn đọc cần thực hiện trong Microsoft Protect 2013 để xây dựng các kế hoạch của dự án, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Microsoft protect
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Tin học xây dựng
Tác giả(bs) CN Đoàn Dương Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Toản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(100): GT87756-855
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06511-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141812
00212
0041DABF283-94A2-4A65-B01F-7AE47BFE4A49
005202011020843
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048218928|c112000
039|a20201102084421|blinhnm|c20201029084244|dlinhnm|y20201001141021|zcuonglv
082 |a005.5|bQUA
245 |aQuản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 : |bSách tham khảo / |cThS. Nguyễn Quốc Toản ... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a220tr. ; : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCuốn sách trình bày tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng, những tác vụ căn bản mà bạn đọc cần thực hiện trong Microsoft Protect 2013 để xây dựng các kế hoạch của dự án, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc
653 |aTin học
653 |aMicrosoft protect
653 |aQuản lý dự án
690 |aTin học xây dựng
700 |aĐoàn Dương Hải
700 |aNguyễn Thị Thanh Nhàn
700 |aNguyễn Quốc Toản
700|aNguyễn Hồng Hải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(100): GT87756-855
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06511-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm mỉcrosoft project 2013-2020/zanoidung_001thumbimage.jpg
890|c1|a103|b51
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06511 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 1
2 TK06512 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 2
3 TK06513 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 3
4 GT87756 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 4
5 GT87757 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 5
6 GT87758 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 6
7 GT87759 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 7
8 GT87760 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 8
9 GT87761 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 9
10 GT87762 Kho giáo trình - Tầng 5 005.5 QUA Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11