Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
541 BAI
Bài tập Hóa học đại cương /
DDC 541
Nhan đề Bài tập Hóa học đại cương / TS. Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020
Mô tả vật lý 138tr. ; : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học; cung cấp nhứng khái niệm cơ bản trong nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học và dung dịch
Từ khóa tự do Nguyên tử
Từ khóa tự do Nhiệt động hóa học
Từ khóa tự do Liên kết hóa học
Môn học Hóa học đại cương kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Lê Mạnh Cương
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Giang
Tác giả(bs) CN Trần Thị Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuấn Minh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(497): GT87259-755
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06508-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141765
00211
0046F85EB59-0AFB-47F4-A488-31F3DF1B6759
005202010081009
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046716129|c103000
039|a20201008100658|bhuongpt|c20201008085526|dlinhnm|y20200930135347|zcuonglv
082 |a541|bBAI
245 |aBài tập Hóa học đại cương / |cTS. Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2020
300 |a138tr. ; : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học; cung cấp nhứng khái niệm cơ bản trong nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học và dung dịch
653 |aNguyên tử
653 |aNhiệt động hóa học
653 |aLiên kết hóa học
690 |aHóa học đại cương kỹ thuật
700 |aLê Mạnh Cương
700 |aĐỗ Thị Thanh Hà
700 |aNguyễn Trường Giang
700|aTrần Thị Minh Nguyệt
700|aNguyễn Tuấn Minh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(497): GT87259-755
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06508-10
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/bài tập hóa học đại cương 2020/zanoidung_001thumbimage.jpg
890|c1|a500|b187
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06508 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 541 BAI Giáo trình 1
2 TK06509 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 541 BAI Giáo trình 2
3 TK06510 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 541 BAI Giáo trình 3
4 GT87259 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 4
5 GT87260 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 5
6 GT87261 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 6
7 GT87262 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 7
8 GT87263 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 8
9 GT87264 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 9
10 GT87265 Kho giáo trình - Tầng 5 541 BAI Giáo trình 10 Hạn trả:19-06-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 50