Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
621.8 DƯ-G
Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng :
DDC 621.8
Tác giả CN Dương Trường Giang
Nhan đề Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng : Sách tham khảo / Dương Trường Giang
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 152tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu các yêu cầu chung đối với thuyết minh tính toán đồ án môn học máy nâng, các thông số cơ bản máy nâng và tải trọng tác dụng lên máy. Tính toán cơ cấu nâng vật, cơ cấu di chuyển trên ray, cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo, cơ cấu quay, cơ cấu nâng hạ, ổn định cần trục và cống trục
Từ khóa tự do Cống trục
Từ khóa tự do Máy nâng
Từ khóa tự do Cần trục
Môn học Máy xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT86886-912
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06496-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141566
00212
004F23F1473-93CC-42B9-A780-D29080170B72
005202009290846
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9789048227548|c86000
039|a20200929084803|blinhnm|c20200922094052|dcuonglv|y20200922084837|zcuonglv
082 |a621.8|bDƯ-G
100 |aDương Trường Giang
245 |aHướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng : |bSách tham khảo / |cDương Trường Giang
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a152tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aCuốn sách giới thiệu các yêu cầu chung đối với thuyết minh tính toán đồ án môn học máy nâng, các thông số cơ bản máy nâng và tải trọng tác dụng lên máy. Tính toán cơ cấu nâng vật, cơ cấu di chuyển trên ray, cơ cấu di chuyển xe con cáp kéo, cơ cấu quay, cơ cấu nâng hạ, ổn định cần trục và cống trục
653 |aCống trục
653 |aMáy nâng
653 |aCần trục
690 |aMáy xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT86886-912
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06496-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/hdda maytietbinang-2020/znoidung_001thumbimage.jpg
890|c1|a30|b39
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT86911 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 29 Hạn trả:19-06-2021
2 GT86912 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 30 Hạn trả:13-09-2021
3 GT86901 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 19 Hạn trả:09-09-2021
4 TK06496 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 1
5 TK06497 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 2
6 TK06498 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 3
7 GT86886 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:29-03-2021
8 GT86887 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:29-03-2021
9 GT86888 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:27-08-2021
10 GT86889 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 DƯ-G Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:25-03-2021
  1  2  3 of 3