Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
658.404 PHÂ
Phân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông :
DDC 658.404
Nhan đề Phân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông : Sách tham khảo / TS. Đinh Văn Khiên (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 120tr. : bảng, biểu đồ ; 120cm.
Tóm tắt Phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải và sử dụng hợp lý các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn các phương án kỹ thuật trong xây dựng
Từ khóa tự do Dự án đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Khiên
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Giang
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Kim Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Phiên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT86913-39
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06499-501
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141565
00212
00439B803D1-C4F2-4C0C-BA04-F808EEE3859A
005202009290913
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232320|c72000
039|a20200929091527|blinhnm|c20200922094018|dcuonglv|y20200922082515|zcuonglv
082 |a658.404|bPHÂ
245 |aPhân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông : |bSách tham khảo / |cTS. Đinh Văn Khiên (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |a120tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c120cm.
520 |aPhân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải và sử dụng hợp lý các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn các phương án kỹ thuật trong xây dựng
653 |aDự án đầu tư xây dựng
653 |aCông trình giao thông
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aĐinh Văn Khiên
700 |aHoàng Văn Giang
700 |aVũ Thị Kim Dung
700|aNguyễn Thị Thanh Trang
700|aNguyễn Như Phiên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT86913-39
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06499-501
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/phantichkinhtekythuat-2020/znoidung_001thumbimage.jpg
890|c1|a30|b23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06499 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06500 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06501 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 3
4 GT86913 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:17-09-2021
5 GT86916 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:17-09-2021
6 GT86923 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 14
7 GT86914 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:17-09-2021
8 GT86915 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:17-09-2021
9 GT86917 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:17-09-2021
10 GT86918 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 PHÂ Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:17-09-2021
  1  2  3 of 3